Minivarkens-Woordenboek

Van Aanbiddelijk tot Zwijnenstal

Letter U

© Dafne Westerhof/Het Beloofde Varkensland

UBN

Uniek Bedrijfs Nummer. Zodra je een minivarkentje aanschaft word je geacht dit te melden aan het Ministerie van Economische Zaken. Landbouw valt onder EZ. Voor de wet ben je, ook als eigenaar van slechts één minivarkentje, een varkenshouder. Na je aanmelding krijg je een UBN nummer. Dat nummer heb je nodig als er om gevraagd wordt. Bijvoorbeeld bij het laten ophalen van je dode minivarkentje door de Rendac.
Zie I & R – oormerken – Rendac

UIERPAKKET

Zie spenen

UITBREKEN

Minivarkens zijn rasuitbrekers. Ook al hebben ze nog zoveel terrein, als ze ergens een gaatje in de omheining ontdekken, móeten ze daar doorheen. En dat zullen ze dan ook niet nalaten…
Zie inbreken

UITGANGSPUNT

Als je roept écht van minivarkens te houden, zul je dat moeten waarmaken. Echt houden van minivarkens betekent dat je ze kunt laten zijn wie ze zijn. Dat houdt nogal wat in. Om te beginnen uitgaan van het minivarken en niet meer van jezelf. Kun je dat? Willen je man of vrouw en kinderen dat ook? Mag je minivarken het bankstel vernielen bij gebrek aan een lap grond? Mag het op je vloerbedekking piesen omdat het de kattenbak niet meer op wil? Het antwoord zal waarschijnlijk nee zijn. Begrijpelijk. Dan is de volgende vraag: maar wat heb je het diertje dan te bieden? En zo zijn er nog veel meer vragen. Roep ze maar eens op, al die vragen. Bij ieder antwoord ga je van het minivarken uit. Net zolang tot er geen vragen meer over zijn en het enige antwoord nog is: als ik een minivarkentje niet te bieden heb wat het van nature nodig heeft, verklaar ik dat beestje mijn liefde door het NIET aan te schaffen.

URINE

De urine moet helder zijn en ‘fris’ ruiken. Zodra je troebele urine ziet, kan er sprake zijn van bijvoorbeeld een urineweginfectie. Snel de dierenarts bellen.
Zie plassen

© Dafne Westerhof/Het Beloofde Varkensland