Miss Universe stond ooit tijdens een tv-optreden op tafel bij Jack Spijkerman (Kopspijkers) bij de lancering van het fenomeen Varkensmassage.

Nu woont dit inmiddels demente minivarkentje achter de geraniums in het oudemannetjeshuis op Het Beloofde Varkensland in Amstelveen.

Billie Bofkont en Mannetje Bromsnor, eveneens hoog bejaard, gingen haar voor. Met zijn 18 jaar is de stokoude Billie Bofkont mogelijk het oudste minivarkentje van Nederland. De drie oudjes hebben zich teruggetrokken in hun beschermde aanleunwoning.

In hun laatste levensfase nemen ze geen deel meer aan het dynamische buitenleven van Familie Bofkont. (Familie Bofkont is een groep vrijgekochte productievarkens en koeien. Ze mogen leven tot ze ‘omvallen van ouderdom’).

De opgevangen minivarkens – 32 in getal – vormen een eigen clan binnen Familie Bofkont.

Vanaf 8 jaar is een (mini)varken oud te noemen.

Minivarkentjes als Miss Universe, Billie Bofkont en Mannetje Bromsnor worden vaak afgedankt als ze ouder worden. Daarmee doen de dumpers niet alleen de minivarkens tekort, maar ook zichzelf.

Om oude minivarkens te eren roepen wij op 12 juni 2015 de Minivarkensacademie in leven.

Voor wie zich wél wil verdiepen in deze boeiende, complexe dieren, zal een wereld opengaan. Een wereld van emotionele intelligentie, van kwetsbare stoerheid, wilskracht en dapper doorgaan.

Juist het hooggevoelige oude minivarken kan ons een spiegel voorhouden. Oude minivarkens zijn feilloze leermeesters in het aanscherpen van onze empathische vermogens.

MINIVARKENSACADEMIE
College – De Schoonheid van Oude Minivarkens
vrijdag 12 juni 2015 – 20.00 – 22.00 uur

Welkom op deze try-out!
Voor mensen die zich willen verdiepen in oude dieren

Toegang: een zak appels 🙂

Aanmelden via mail@hetbeloofdevarkensland.nl
Na toelating volgt bevestiging