Copyright

Minivarkens.nl is een project van Familie Bofkont / Het Beloofde Varkensland.
Het copyright van de teksten op minivarkens.nl berust bij Dafne Westerhof/Het Beloofde Varkensland. De teksten mogen onder voorwaarden gecopieerd, gedeeld, verspreid worden via internet: uitsluitend volledig en ongewijzigd, met vermelding © Dafne Westerhof/Het Beloofde Varkensland en de url: www.minivarkens.nl Gebruik in welke andere vorm dan ook (print, e-book, etc.) uitsluitend na schriftelijke toestemming van Dafne Westerhof – mail@minivarkens.nl
Ontworpen door SuperTiny